Pansak

High Speed Train

โครงการรถไฟความเร็วสูง (high speed train หรือ high speed rails) เป็นโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ทุกคนอยากให้มี (โดยหลักการแล้วคงไม่มีใครขัด)

รายการ Wake Up Thailand ของ Voice TV มีสัมภาษณ์คุณพันศักดิ์ วิญญรัตน์ ประธานที่ปรึกษานโยบายของรัฐบาล ในประเด็นด้านนโยบายเศรษฐกิจหลายๆ ด้าน ซึ่งรวมถึงรถไฟความเร็วสูงด้วย ใครสนใจเรื่องรถไฟก็ดูรายละเอียดได้จากเทปนี้ครับ (ลิงก์)

Pansak on Creative Economy

ไทยรัฐมีบทสัมภาษณ์ 'พันศักดิ์ วิญญูรัตน์' เรื่อง Creative Economy และไทยเข้มแข็ง [อดีตที่ปรึกษานายกฯ ชูศก.สร้างสรรค์ เตือนรัฐอย่าหลงทาง](http://www.thairath.co.th/content/eco/32820) พันศักดิ์ยังคมเหมือนเคย และบทสัมภาษณ์ของเขายังคงเอกลักษณ์เดิมๆ ว่าอ่านรอบเดียวไม่รู้เรื่อง ต้องอ่านซ้ำๆ ซ้ำแล้วซ้ำอีกเหมือนฝึกวิชายุทธ์ ถ้าใครไม่เคยอ่าน หรือไม่รู้จักพันศักดิ์มาก่อน แนะนำให้ลองหาบทสัมภาษณ์เก่าๆ ของเขามาอ่าน