Mind Mapping

จอมคนแผ่นดินเดือด Mind Map

เหตุ:

  • ออฟฟิศใหม่ใช้ Mind Map (FreeMind) กันเยอะมาก ต้องหัดใช้
  • จอมคนแผ่นดินเดือด ตัวละครเยอะจนเกินขีดความสามารถในการจำของสมองไปนานแล้ว

ผล: