Alexa

Using Amazon Echo as Intercom

บล็อกนี้เป็นส่วนหนึ่งของซีรีส์ [สู่ฝันบ้านสมาร์ทโฮม] ซื้อ Amazon Echo Dot มาจากอเมริกาสองตัว แต่ก็แทบไม่ได้ใช้งานเพราะ 1) เป็นช่วงที่บ้านต้องการความเงียบ 2) ไม่รู้จะเอามาใช้ทำอะไรนอกจากเปิดเพลง ซึ่งพอหมด Amazon Prime ช่วงลองใช้ฟรีแล้ว ก็ไม่ได้สมัคร Spotify Premium ที่เข้ามาในบ้านเราพอดี (แถมหลังๆ ใช้วิธีเปิดจาก YouTube ขึ้น Chromecast แล้วปิดจอทีวีเอาแทน) อย่างไรก็ตาม [Echo เพิ่งได้ฟีเจอร์ใหม่ ที่ให้มันเป็น intercom พูดคุยกับคนในอีกห้องได้](https://www.blognone.com/node/93544) เมื่อสบโอกาสก็เลยลองหาดูว่ามันทำอย่างไร ต้องอธิบายก่อนว่า ฟีเจอร์ intercom เป็นส่วนย่อยหนึ่งของฟีเจอร์ [Calling &a