Alan Turing

The Imitation Game

The Imitation Game
นักเรียนสาขาวิชาด้านคอมพิวเตอร์ทุกคนคงรู้จัก "อลัน ทัวริง" (Alan Turing) นักคณิตศาสตร์ชาวอังกฤษผู้วางรากฐานของ "คอมพิวเตอร์" ที่ใช้กันอยู่ในทุกวันนี้ (ทัวริงไม่ได้สร้างคอมพิวเตอร์ แต่คิดสถาปัตยกรรม [Turing Machine](http://en.wikipedia.org/wiki/Turing_machine) ที่เป็นคอนเซปต์ของเครื่องจักรอัตโนมัติ) แต่ชีวิตของทัวริงมีอะไรมากกว่านั้นมาก เพราะเขาเป็นหนึ่งในแกนหลักของนักถอดรหัสในยุคสงครามโลก ที่สามารถถอดรหัสเครื่อง Enigma ของฝ่ายนาซีเยอรมันได้ จนฝ่ายสัมพันธมิตรสามารถเอาชนะสงครามข่าวกรอง และเป็นปัจจัยหนึ่งที่พลิกกลับมาชนะในสงครามได้สำเร็จ ("ว่ากันว่า" การถอดรหัส Enigma ช่วยให้สงครามจบเร็วขึ้นสองป