Blind Trust

Blind Trust - House of Cards
นั่งดู [House of Cards Season 1](http://isriya.com/node/4123/house-cards-first-episode) แล้วพบคำศัพท์น่าสนใจ __Blind Trust__ ลองค้นดูแล้วพบว่า [Blind Trust](http://en.wikipedia.org/wiki/Blind_trust) คือ "ทรัสต์" หรือ "กองทุน" ที่ให้มหาเศรษฐีหรือนักธุรกิจที่ต้องการเล่นการเมือง นำทรัพย์สินทั้งหมดมาเก็บไว้ในทรัสต์กองนี้ แล้วให้ "บุคคลอื่น" มาช่วยบริหารทรัพย์สินในระหว่างที่ดำรงตำแหน่งทางการเมือง โดยที่เจ้าของทรัพย์สินไม่ทราบว่าผู้บริหารกองทุนนั้นคือใคร (blind) ในทางกลับกัน ผู้บริหารกองทุนก็ไม่ทราบว่าเจ้าของทรัพย์สินคือใคร มีหน้าที่แค่บริหารกองทุนไปตามปกติให้ทรัพย์สินงอกเงยขึ้นจากเดิม เป้าหมายของ Blind Trust คือลดปัญหา "ผลประโยชน์ทับซ้อน" (conflict of interest) ของนักการเมืองที่มีพื้นเพมาจากภาคธุรกิจ โดยนักการเมืองสามารถตัดสินใจดำเนินนโยบายที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเดิมของตนได้อย่างเต็มที่ (เพราะไม่มีผลประโยชน์ใดๆ เกี่ยวข้องเป็นการชั่วคราว) ป้องกันข้อครหาว่าเอื้อประโยชน์ให้ธุรกิจของตนได้ ประโยชน์อีกอย่างหนึ่งของ Blind Trust คือถ้าโอนทรัพย์สินเข้าทรัสต์แล้ว ก็สะดวกตรงไม่ต้องแสดงบัญชีทรัพย์สินทั้งหมด แสดงแค่เป็น "ยอดรวมในทรัสต์" ก็พอแล้ว แนวทางนี้ช่วยให้นักการเมืองสะดวกใจมากขึ้น เพราะไม่ต้องแสดงทรัพย์สินโดยละเอียด แต่ก็ปลอดภัยจากคำครหาเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ข้อมูลจาก[บทความใน Fortune](http://fortune.com/2012/10/22/who-needs-a-blind-trust/) บอกว่าประธานาธิบดีสหรัฐเกือบทุกคนใช้วิธีโอนทรัพย์สินเข้าทรัสต์ แต่ในระดับของ ส.ส. หรือ ส.ว. ยังมีคนใช้วิธีนี้ไม่เยอะนัก ส่วนหนึ่งเป็นเพราะกระบวนการอาจยุ่งยากเกินไป และต้องร่ำรวยมหาศาลจริงๆ ถึงจะคุ้มแก่การใช้งาน