Microsoft 3.0

และแล้ว การเดินทางของไมโครซอฟท์ก็ก้าวเข้าสู่ยุคที่สาม (ถ้านับตามจำนวนซีอีโอ) หลังตั้ง Satya Nadella เป็นซีอีโอคนใหม่

Microsoft 3.0

ผมเขียนเรื่องการเปลี่ยนผ่านของไมโครซอฟท์ไว้เยอะพอสมควร มารวบรวมเก็บไว้หน่อย ไว้ว่างๆ มา edit แล้วเดี๋ยวรวมเล่ม

Blognone

ไทยรัฐออนไลน์