From Sui Dynasty to Tang Dynasty

อ่าน "ยุทธการล่าบัลลังก์-ขุนโจรคู่บัลลังก์" เลยทำให้สนใจประวัติศาสตร์จีนช่วงเปลี่ยนผ่านจากราชวงศ์สุยมาเป็นราชวงศ์ถัง (ซึ่งเป็นเหตุการณ์ช่วงเดียวกับในเรื่อง "มังกรคู่สู้สิบทิศ" ด้วย)

ทีนี้การเล่าเรื่องในนิยาย (ทั้งสามเรื่อง) เล่าตามเหตุการณ์ไปเรื่อยๆ ไม่ได้ระบุปี เลยนึกไม่ค่อยออกว่าเหตุการณ์แต่ละช่วงนั้นห่างกันแค่ไหนอย่างไร เลยถือโอกาสเปิด Wiki เทียบประวัติศาสตร์เป็นเลขปีคริสตศักราชดู ซึ่งก็ช่วยให้เห็นภาพของการเปลี่ยนผ่านจากสุยเป็นถังมากขึ้น เช่น ราชวงศ์ถังใช้เวลาเพียง 4-5 ปีหลังจากสุยหยางตี้ฮ่องเต้ตาย รวมประเทศเป็นปึกแผ่น, เหตุการณ์ประตูเสียนอู่เกิดขึ้นหลังสุยหยางตี้ตาย 8 ปี (ในมังกรคู่รู้สึกว่ามันเร็วกว่านั้นมาก), ช่วงก่อกบฎของหลี่มี่สั้นมากประมาณ 2 ปีเท่านั้น

timeline เฉพาะที่สำคัญ

 • 566 - หลี่เอียนเกิด
 • 589 - หลี่เจี้ยนเฉิงเกิด (หลี่เอียนอายุ 23)
 • 599 - หลี่ซื่อหมินเกิด
 • 603 - หลี่หยวนจี๋เกิด
 • 604 - สุยหยางตี้ขึ้นครองราชย์ (หลี่เอียนอายุ 39)
 • 611 - สุยหยางตี้เริ่มระดมทหารเพื่อยกทัพปราบเกาหลี
 • 612 - สุยหยางตี้บุกเกาหลีครั้งแรก
 • 613 - สุยหยางตี้บุกเกาหลีครั้งที่สอง
  • หยางเสียนกั่นก่อกบฎ
 • 614 - สุยหยางตี้บุกเกาหลีครั้งที่สาม
 • 615 - เผ่าถูเจี๋ยบุกครั้งแรก
 • 616 - สุยหยางตี้ย้ายไปอยู่ที่เจียงตู
  • หลี่มี่เข้าร่วมกับไจ๋หยาง
 • 617 - หลี่มีฆ่าไจ๋หยาง เป็นผู้นำของกองกำลังหวากัง
  • หลิวอู่โจวลุกฮือ
  • หลี่เอียน (อายุ 52) ลุกฮือ ยึดนครฉางอาน
 • 618 - อวี้เหวินฮั่วจี๋ฆ่าสุยหยางตี้
  • หลี่เอียนสถาปนาตัวเองเป็นถังเกาจู่ฮ่องเต้ ตั้งราชวงศ์ถัง
  • หลี่มี่แพ้หวังซื่อชง หนีไปอยู่กับถัง
 • 619 - หลี่มีก่อกบฎ โดนราชวงศ์ถังประหาร
  • โต้วเจี้ยนเต๋อประหารอวี้เหวินฮั่วจี๋
  • หวังซื่อชงสถาปนาตัวเองเป็นฮ่องเต้
 • 620 - หลี่ซื่อหมิน (อายุ 21) ชนะหลิวอู่โจว
  • ตู้ฝูเว่ย (ถัง) ปราบหลี่จื่อทง
 • 621 - หลี่ซื่อหมินชนะโต้วเจี้ยนเต๋อ-หวังซื่อชง
  • หลี่เสี้ยวกงปราบเซียวเสี่ยน
 • 622 - หลี่ซื่อหมินชนะหลิวเฮยท่า
 • 623 - หลี่เจี้ยนเฉิงประหารหลิวเฮยท่า
 • 624 - ราชวงศ์ถังปราบฝูกงอิ้ว
  • หลี่เจี้ยนเฉิงพยายามก่อกบฎ
 • 626 - เหตุการณ์ประตูเสียนอู่ หลี่ซื่อหมินขึ้นครองราชย์ (อายุ 27)
 • 627 - หลออี้ก่อกบฎ
 • 629 - หลี่เอียนย้ายไปอยู่นอกวังหลวง
 • 630 - หลี่จิ้งปราบถูเจี๋ยตะวันออก
 • 635 - หลี่เอียนตาย

ข้อมูลส่วนใหญ่มาจาก Transition from Sui to Tang และเพจของบุคคลนั้นๆ อีกบางส่วน นอกจากนี้ยังมีแผนที่การเคลื่อนทัพช่วงเปลี่ยนจากสุยเป็นถัง มาจาก Wikipedia อีกเช่นกัน

Establishment_of_the_Tang_Dynasty_svg