Monolith at Apple Store

[If You Already Hate Windows 8 Then You Hate Technology](http://gizmodo.com/5840704) สุดยอดบทความของ Gizmodo ทั้งเรื่องและภาพ การวิจารณ์ผลิตภัณฑ์ใดๆ เป็นสิ่งที่สมควรทำ (อย่างยิ่ง) แต่คนวิจารณ์ควรแสดงเหตุผลสนับสนุนที่มีตรรกะ ข้อมูล ทฤษฎีรองรับ พูดง่ายๆ ว่า "วิจารณ์ให้มันเป็นผู้เป็นคนเสียหน่อย"