การบ้านสำคัญของ กสทช. : ศึกชิงคลื่นความถี่ระหว่างโทรคมนาคม vs วิทยุโทรทัศน์

จดไว้เป็น record ครับ บทความของผมลงในกรุงเทพธุรกิจ ทัศนะวิจารณ์ ฉบับ 28 เม.ย. 2554 ชื่อบทความ การบ้านสำคัญของ กสทช. : ศึกชิงคลื่นความถี่ระหว่างโทรคมนาคม vs วิทยุโทรทัศน์

ตัวบทความอยู่ที่