Yoshitaka Amano's Wolverine

ถาม: Yoshitaka Amano คือใคร?
ตอบ: คนออกแบบตัวละครใน Final Fantasy ภาคแรกๆ (1-6) ถ้าใครโตทันเล่นจะจำภาพตัวละครแบบหวัดๆ คล้ายเส้นพู่กันได้

ถาม: หลังจาก FF6 แล้ว Amano ไปทำอะไร?
ตอบ: ก็ยังวาดภาพประกอบให้กับ Square Enix บ้างประปราย แล้วก็ไปรับงานนอกอื่นๆ เป็นศิลปิน แสดงภาพในแกลเลอรี่ ฯลฯ

ถาม: ถ้า Amano ไปวาดการ์ตูนคอมิกอเมริกัน มันจะเป็นยังไง?
ตอบ: เป็นยังงี้

wolverine

รายละเอียดดูใน ELEKTRA & WOLVERINE: THE REDEEMER HC