เสวนา “การเมืองกับโลกออนไลน์”

__เสวนา “การเมืองกับโลกออนไลน์”__ * วันเวลา: อาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2552 13.00-16.00น. * สถานที่: สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ตรงข้ามโรงพยาบาลวชิระ ถนนสามเสน ([แผนที่](http://tja.or.th/map.jpg), [เว็บไซต์](http://tja.or.th/)) เป้าหมาย: เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้สนใจในการนำอินเทอร์เน็ตและสื่อใหม่ มาเป็นเครื่องมือในการช่วยผลักดันนโยบายจากภาคประชาชน การตรวจสอบนักการเมืองและพรรคการเมือง ส่งเสริมสิทธิเสรีภาพในการแสดงความเห็นและการมีส่วนร่วมในประชาธิปไตยบนอิน เทอร์เน็ต รูปแบบงาน: เสวนากลุ่มย่อยระหว่างผู้สนใจ เน้นการมีส่วนร่วมของผู้เสวนา กำหนดการ: * 13:00-13:30 “เสรีภาพในการแสดงความเห็นบนโลกออนไลน์” โดย เครือข่ายพลเมืองเน็ต (Thai Netizen Network) * 13:30-14:00 “การสำรวจความคิดเห็นด้านการเมืองของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตไทย” โดย Siam Intelligence Unit * 14:00-14:30 “เว็บไซต์ฐานข้อมูลนักการเมืองไทย” โดย Thailand Political Base และ ThaisWatch.com * 14:30-15:00 “การผลักดันนโยบายและไอเดียจากภาคประชาชนสำหรับกรุงเทพมหานคร” โดยทีม IdeaBangkok * 15:00 เป็นต้นไป แลกเปลี่ยนประสบการณ์การรณรงค์ด้านการเมืองผ่านอินเทอร์เน็ต โดย Young PAD และผู้ร่วมเสวนา ภาคีร่วมจัด: * [Friedrich Naumann Foundation](http://www.fnfasia.org) * [คณะกรรมการรณรงค์เพื่อการปฏิรูปสื่อ (คปส)](http://www.media4democracy.com) * [เครือข่ายพลเมืองเน็ต (Thai Netizen Network)](http://www.thainetizen.org) * [Siam Intelligence Unit](http://www.siamintelligence.com) * [Thailand Political Base](http://www.politicalbase.in.th) * [ThaisWatch.com](http://www.thaiswatch.com) * [IdeaBangkok](http://www.ideabangkok.com) * [Thoth Media](http://www.thothmedia.co.th) * [ChangeFusion](http://www.changefusion.org) * Young PAD * [ประชาไท](http://www.prachatai.com) * [Freedom Against Censorship Thailand](http://facthai.wordpress.com)