Super Secret Tip to Build an Online Community

หัวข้อที่ถูก assign มาให้สอนในวันนี้คือเรื่อง "การสร้างชุมชนออนไลน์" นั่งคิดอยู่นานว่าจะสอนแบบไหนดี แต่คิดว่าคนส่วนมากชอบจำสูตร เลยสร้างสูตรครอบจักรวาล สั้นๆ ง่ายๆ ตอนอยู่บนแท็กซี่ มันมีแค่นี้จริงๆ สำเร็จวิชาแล้วจะพลิกแพลงใช้ได้กับทุกกระบวนท่า

Community Loop

รูปนี้เขียนบนสมุดแล้วฉายขึ้นจอตอนสอนในชั้น (ปากกาไวท์บอร์ดมันเน่าทุกอัน) ถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึก ไว้มีโอกาสจะมาเขียนขยายความอีกที