INET 2007

ช่วยกันทำมาหากิน

INET 2007: DIY For Your Life
พฤ 17 พ.ค. ตอนบ่าย ที่ศูนย์วัฒนธรรมฯ
งานสัมนาประจำปีของ INET เข้าฟรี กินฟรี ตอนเย็นมีวงฟองน้ำมาเล่น ใครว่างก็ขอเชิญ

Keyword