หลิวอวี้

ขอเพียงไม่คิดถึงนาง นางก็ไม่ดำรงอยู่
จอมคนแผ่นดินเดือด 11