ความสุขเป็นเช่นไร

"ความสุขเป็นเช่นไร" สือชิงเสวียน

"ความสุขสมควรอยู่เบื้องหน้า ที่มีท่านอยู่ข้างกายข้าพเจ้า" ฉีจื่อหลิง

มังกรคู่สู้สิบทิศ
Submitted byแม่นางon Thu, 02/10/2005 - 15:18

ความสุขคือตอนที่เห็นคนที่เรารักดีใจที่ได้เพียงแค่เห็นหน้าเรา บ๊อกๆ

ความสุขอยู่เบื้องหลังเมื่อเราเห็นความทุกข์อยู่เบื้องหน้า

ความสุขคือการเห็นศัตรูมอดม้วยไปด้วยปลายดาบตัวเอง (ดาบคืนสนอง)