History

เมืองหลวงในอดีตของประเทศจีน

เจอมาจาก Wikipedia น่าจะมีประโยชน์ต่อคนที่สนใจศึกษาประวัติศาสตร์จีน เวลาอ่านชื่อเมืองพวกนี้จะได้นึกออกว่าอยู่ตรงไหน และมีนัยยะในเชิงภูมิรัฐศาสตร์อย่างไรบ้าง

Keyword: 

A Brief History of Laos

มาเที่ยวลาวก็ควรจะเข้าใจประวัติศาสตร์ลาวไว้บ้าง เวลาไปดูโน่นนี่จะได้ติดตามเรื่องราวได้ถูก และเข้าใจว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นในยุคไหน มีแรงจูงใจอะไรบ้าง

ผมก็เพิ่งมาเริ่มอ่านประวัติศาสตร์ลาวเมื่อเร็วๆ นี้ เท่าที่พอสรุปให้ตัวเองเข้าใจได้แบบคร่าวๆ ก็ตามนี้ (ถ้าผิดก็รบกวนผู้รู้แก้ด้วยนะครับ)

ข้อมูลอ้างอิงจาก

  • หนังสือ "คู่มือนำเที่ยวหลวงพระบาง" โดย ศรัณย์ บุญประเสริฐ
  • หนังสือ "ประวัติศาสตร์ลาวหลายมิติ" โดย รศ.ดร.ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์
  • Wikipedia
Keyword: 

Today

ช่วงหลังๆ ผมหันมาสนใจประวัติศาสตร์ไทยยุคใหม่ (ที่ไม่ได้สอนกันเท่าไรนักในชั้นเรียนภาคบังคับ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม)

มาศึกษาช่วงแรกๆ แล้วพบว่ามันโคตรซับซ้อน ตัวละครเยอะ ฝักฝ่ายเยอะ (แถมหักหลังกันไปมา เปลี่ยนฝ่ายกันไปมา) กว่าจะทำความเข้าใจได้ก็ต้องใช้เวลาไม่น้อย

จากความเข้าใจของผมเอง เหตุการณ์สำคัญๆ ที่เป็น "จุดเปลี่ยน" จริงๆ ของประเทศ นับจาก 2475 เป็นต้นมา ได้แก่

  • 2475
  • 2490
  • 2500
  • 2516/2519 (ต้องคิดรวมสองอันนี้เป็นแพ็คคู่)
  • 2535
  • 2549

มานั่งคิดๆ ดูแล้ว วันนี้ของปี 2553 ก็น่าจะเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ list นี้ได้อย่างไม่มีข้อกังขาอะไรเช่นกัน (อีก 50 ปีข้างหน้า ถ้ามองย้อนกลับมา มันอาจสำคัญกว่า 2475 ด้วยซ้ำในบางมิติ)

Joseph Stalin

Stalin Book สตาลิน

อ่านหนังสือ "สตาลิน อำนาจบนซากศพ" แต่งโดย เพิ่มศักดิ์ โตสวัสดิ์ สำนักพิมพ์ Animate Group ที่ @charoenchai ให้ยืมมา ก็รู้เรื่องประวัติศาสตร์รัสเซียมากขึ้น (ประวัติศาสตร์รัสเซียช่วงที่พูดถึงกันเยอะๆ คือช่วงปฏิวัติรัสเซีย 1917 แล้วโดดข้ามมาที่ความล่มสลายของโซเวียตเลย)

Pages

Subscribe to RSS - History