Condé Nast

The Devil Wears Prada: Condé Nast

เคยเขียนไว้ว่าชอบหนังเรื่อง The Devil Wears Prada (จริงๆ แล้วผมชอบเรื่องแนวๆ chick lit หลายเรื่องเลย) คราวนี้ได้มีโอกาสอ่านฉบับนิยาย (พอใช้มาตรการหักดิบแล้ว มีเวลาอ่านหนังสือเพิ่มขึ้นมาก) ชื่อภาษาไทยคือ นางมารสวมปราด้า

ตัวนิยายไม่มีอะไรมากนัก เพราะเรื่องตรงกับหนังทุกประการ ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแบบใหญ่ๆ (ยกเว้นเปลี่ยนเล่มของ Harry Potter เล่มในหนังสือเป็นเล่มสี่ ส่วนหนังสร้างทีหลังเลยเป็นเล่มเจ็ด)

Devil Wears Prada เป็นนิยายที่เขียนล้อกับคนจริง สถานที่จริง