Condé Nast

The Devil Wears Prada: Condé Nast

เคยเขียนไว้ว่าชอบหนังเรื่อง The Devil Wears Prada (จริงๆ แล้วผมชอบเรื่องแนวๆ chick lit หลายเรื่องเลย) คราวนี้ได้มีโอกาสอ่านฉบับนิยาย (พอใช้มาตรการหักดิบแล้ว มีเวลาอ่านหนังสือเพิ่มขึ้นมาก) ชื่อภาษาไทยคือ นางมารสวมปราด้า

ตัวนิยายไม่มีอะไรมากนัก เพราะเรื่องตรงกับหนังทุกประการ ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแบบใหญ่ๆ (ยกเว้นเปลี่ยนเล่มของ Harry Potter เล่มในหนังสือเป็นเล่มสี่ ส่วนหนังสร้างทีหลังเลยเป็นเล่มเจ็ด)

Devil Wears Prada เป็นนิยายที่เขียนล้อกับคนจริง สถานที่จริง

Subscribe to RSS - Condé Nast