พระองค์เจ้าวรรณไวทยากร

Comments

ของจีนน่าจะเป็น รัฐบาล wang jing wei รัฐบาลหุ่นของญี่ปุ่น
ที่ถือว่าทรยศต่อชนชาติ

ผมว่าคนจีนที่รุ้ประวัติศาสตร์ ช่วงนี้ อ่านการ์ตูนนี้แล้วคงเคืองไม่น้อย
ญี่ปุ่นพยายามแบ่งประเทศจีนออกเป็น ประเทศย่อย ๆ หลาย ๆ ประเทศ
เพื่อจะได้ปกครอง

การ์ตูนเรื่องนี้ จึงถือเป็นการ์ตูุน กากตกค้างของแนวคิด จักวรรดินิยมญี่ปุ่น
หลัง ๆ มานี้ การ์ตูนแนว beautifying การรุกราน มีออกมาเรื่อย ๆ

คือถ้าคนอ่าน แยกแยะออก ว่าเป็นแค่ความบันเทิงได้ก็ไม่มีปัญหา
การ์ตูนก็คือการ์ตุน ( แต่มีเพื่อนและคนรู้ัจักหลายคน เลือกที่จะเชื่อ สื่อพวกนี้ เป็นหลัก)

แต่ผมว่านะประวัติศาสตร์ช่วงนี้ ของแถบนี้ เรื่องจริง ๆ สนุก ซับซ้อนและน่าสนใจ ค้นคว้า
มากเลยทีเดียว

หลาย ๆ ครั้งผมก็เลือกที่จะเชื่อถือการ์ตูนเหมือนกัน โดยเฉพาะการ์ตูนทำอาหาร

สนุกมาก และยังขายในไทยได้ตราบที่ยังไม่กระทบกระเทือนบางอย่างเกินไป