WordPress Thai Localization

เพิ่งทำ Localization ภาษาไทยให้ WordPress ไปเกือบเสร็จ กำลังรอกระบวนการส่งเข้าไปยัง SVN ของ WordPress อยู่

ใครสนใจจะเอาไปลองมาลงชื่อ+เมลไว้ได้ครับ (เป็น closed beta :D)

ป.ล. รุ่นที่แปลเป็น trunk (2.1a) ถ้าใช้กับ 2.0.x อาจมีข้อความไม่ตรงกันบ้างเล็กน้อย

อัพเดต: ตอนนี้สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บของ WordPress โดยตรง รายละเอียดอ่านได้จากบล็อกนี้ครับ

Keyword: 

Comments

ของลองหน่

ของลองหน่อย

เห็นใน polyglots

เห็นใน polyglots ละ
ลงชื่อ

สนใจครับ ข

สนใจครับ
ขอลงชื่อด้วยคนครับ

สนใจด้วยค

สนใจด้วยครับ

ขอลองด้วย

ขอลองด้วยคนครับ กำลังใช้ WordPress เขียน Blog อยู่พอดี

มันคืออะไ

มันคืออะไรเหรอครับ ใช้ WP อยู่ แต่ไม่รู้จัก เหอๆ

ขอลองด้วย

ขอลองด้วยคนครับคุณ isriya

สนใจครับข

สนใจครับขอมั่ง

สนใจครับ>>>

สนใจครับ>>>ขอด้วยคน

แล้วเค้าจ

แล้วเค้าจะเอาไปใช้กับ wordpress.com ป่ะ อันนี้ .com เป็นภาษาไทยนี้ mk ก็แปลด้วยป่าวอ้ะ

ขอลองด้วย

ขอลองด้วยคนค่ะ