Wikimedia Empire

Wikimedia Empire

  • Wikipedia
  • Wiktionary
  • Wikimedia Commons
  • Wikisource
  • Wikiquote
  • Wikibooks
  • etc.

จักรวรรดิ Wikimedia เป้าหมายคือความรู้เพื่อมวลมนุษย์ ฟังดูยิ่งใหญ่ดี เขียนไปแล้วลงพฤหัสหน้า

Keyword: 

Comments

เห็น WikiNews แล้ว น่าสนดี เพิ่งเปิดตัวเดือนที่แล้ว ถ้ามีคนร่วมจำนวนมากพอน่าจะเวิร์ค