Human Resources

บทเรียนจากกูเกิล - ปัจจัยที่เหนี่ยวรั้งให้คนเก่งอยู่กับองค์กรต่อไป

Do Cool Things That Matter

คำถามที่สำคัญมากในแวดวง HR สมัยใหม่คือ "บริษัทจะรักษายอดฝีมือไว้ได้อย่างไร" บางทีคนที่ตอบคำถามนี้ได้อาจเป็นบริษัทไอทีชื่อดังทั้งหลาย ที่หาคนเก่งๆ มาทำงานได้ตลอดเวลา

Laszlo Bock ผู้บริหารตำแหน่ง SVP of People Operations ของกูเกิล ตอบคำถามเรื่องนี้ว่าปัจจัยที่คนเก่ง (talent) จะอยู่ทำงานกับคุณต่อไป มีแค่ 2 ข้อ และไม่มีเรื่องเงินมาเกี่ยวข้องสักเท่าไร

ประการแรกคือ คุณภาพของเพื่อนร่วมงาน คนเก่งย่อมดึงดูดคนเก่งและอยากทำงานกับคนเก่ง ดังนั้นกูเกิลจึงต้องมีกระบวนการคัดเลือกพนักงานอย่างเข้มงวดไม่ว่าจะมาทำในตำแหน่งใด การคัดเลือกต้องให้หัวหน้างานและเพื่อนร่วมงานมีส่วนตัดสินใจ รวมถึงมีคณะกรรมการตัดสินว่าจะจ้างงานหรือไม่ (hiring committee) ด้วย

Bad Boss - เจ้านายห่วยเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้พนักงานลาออก

Akuma  Shun Goku Satsu

มีคนส่งกระทู้ อะไรที่ทำให้มนุษย์เงินเดือนตัดสินใจออกจากงานก่อนได้งานใหม่บ้าง มาให้อ่าน ประทับใจคำตอบที่ตอบสั้นๆ ว่า "เจ้านาย กับเพื่อนร่วมงาน" และได้ขึ้นเป็นกระทู้แนะนำ

เรื่องคนเป็นเรื่องใหญ่ เมืองไทยเองก็มีสุภาษิต (ที่มีคนโพสต์ไว้ในกระทู้) ว่า "คับที่อยู่ได้ คับใจอยู่ยาก" ประเด็นนี้เป็นเรื่องน่าสนใจ น่าไปหาข้อมูลเพิ่ม

[Startup CEO] ศาสตร์แห่งการไล่คนออก

สรุปเนื้อหาจากหนังสือ Startup CEO ของ Matt Blumberg (ตอนเก่าอ่านได้จากแท็ก Startup CEO นะครับ)

Startup CEO: A Field Guide to Scaling Up Your Business

บทที่ 16 ว่าด้วย "การไล่คนออก" ซึ่งเป็นศาสตร์ที่น่าสนใจ และไม่น่าจะมีใครเคยทำกันสักเท่าไรนัก

[Startup CEO] Managing Remote Offices

สรุปเนื้อหาจากหนังสือ Startup CEO ของ Matt Blumberg (ตอนเก่าอ่านได้จากแท็ก Startup CEO นะครับ)

Startup CEO: A Field Guide to Scaling Up Your Business

บทที่ 15 สั้นๆ พูดถึงการบริหารงานในกรณีที่เรามีสำนักงานหลายแห่ง หรือมีพนักงานที่ไม่ต้องเข้าออฟฟิศ ว่าควรทำอย่างไรบ้าง

[Startup CEO] การเลื่อนขั้นและการให้รางวัลพนักงาน

สรุปเนื้อหาจากหนังสือ Startup CEO ของ Matt Blumberg (ตอนเก่าอ่านได้จากแท็ก Startup CEO นะครับ)

Startup CEO: A Field Guide to Scaling Up Your Business

Pages

Subscribe to RSS - Human Resources